Gaujas Fonds

Video

Piebalgas senās un jaunās amatu prasmes

Šajā video intervēti Jaunpiebalgas un Zosēnu pagasta amatnieki, kuru mūža devums ir nozīmīgs amatniecības prasmju saglabāšanai turpmākajām paaudzēm. Intervijas laikā tika atklāts amatnieku dzīvesstāsts, parādītas viņu prasmes, amatniecības izstrādājumi un to tapšanas gaita. Projekts īstenots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Jaunpiebalgas novada domes atbalstu.

Gauja 1934

Pirmā latviešu filma par Gauju!

Neaizmirsti Gaujmalu

Mazo HES problēma Gaujas augštecē.