Gaujas Fonds

Kontakti

“GAUJAS FONDS”

Reģ.nr.:40008233552
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas novads, LV-4125

 

Konts ziedojumiem:
LV92UNLA0050024197591
(SEB banka)

 

E-pasts: gaujasfonds@gmail.com

 

Informācija saziņai:

Ģirts Baranovskis
Mob. tel. 26141259
girts.baranovskis@gmail.com

 

Egita Zariņa
Mob. tel. 26449732
egita.zarina@cesunovads.lv

 

Vita Žīgure
Mob. tel. 29556394
vitazigure@inbox.lv