Gaujas Fonds

Mazie HES

Mazie HES uz Gaujas

Atbilstoši AS “Latvenergo” sniegtajai informācijai, 2015.gadā Latvijā darbojās 146 mazās hidroelektrostacijas.

 

Laika posmā no 2005.-2014.gadam mazo HES saražotais elektroenerģijas procentuālais īpatsvars valsts elektroenerģijas patēriņā sastādīja 0,9%.

 

Uz Gaujas uzbūvētas 9 mazās hidroelektrostacijas. Visas ekspluatāciju uzsākušas laika posmā no 1998. – 2002.gadam. Skatoties no Gaujas augšteces, pirmā hidroelektrostacija (Augstāres HES) atrodas Zosēnu pagastā, Jaunpiebalgas novadā. Savukārt, pēdējā hidroelektrostacija (Paideru HES) uzbūvēta Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā. Tālākajā Gaujas tecējumā līdz jūrai mazie HES nav uzbūvēti.

 

2_14_pielikums Butiskie hidromorfologiskie parveidojumi karte Gaujas UBA-page-001

 

Augstāres HES

augst

augstāres

Uzstādītā jauda: 0,3 MW
Ekspluatācijas sākums: 2002.gads

Ilzēnu HES

ilz

ilzēnu

Uzstādītā jauda: 0,22 MW
Ekspluatācijas sākums: 2002.gads

Variņu HES

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

rankas

Uzstādītā jauda: 0,315 MW
Ekspluatācijas sākums: 2000.gads

Dambis (GPS)

N 57°13.103’
E 26°07.971’

 

Rankas HES

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

rank

Uzstādītā jauda: 0,35 MW
Ekspluatācijas sākums: 2002.gads

Dambis (GPS)
N 57°13.814’
E 26°08.864’

 

Gaujas HES

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

gauj

Uzstādītā jauda: 0,225 MW
Ekspluatācijas sākums: 2000.gads

Dambis (GPS)
N 57°14.374’
E 26°11.390’

 

Lācīšu HES

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

lāc

Uzstādītā jauda: 0,195 MW
Ekspluatācijas sākums: 1998.gads

Dambis (GPS)
N 57°14.515’
E 26°13.240’

 

Pilskalna HES

pilskalna 2

pilskalna 1

pilskalna karte

Uzstādītā jauda: 0,5 MW
Ekspluatācijas sākums: 2002.gads

Dambis (GPS)
N 57°14.257’
E 26°28.420’

 

Sinoles HES

sinoles 1

sinoles 2

sinoles karte

Uzstādītā jauda: 0,16 MW
Ekspluatācijas sākums: 2000.gads

Dzirnavas (GPS)
N 57°14.967’
E 26°29.713’

Dambis (GPS)
N 57°14.921’
E 26°29.666’

 

Paideru HES

paideru 1

paideru 2

Paideru karte

Uzstādītā jauda: 0,055 MW
Ekspluatācijas sākums: 2001.gads

Dambis (GPS)
N 57°15.688’
E 26°32.605’

Dzirnavas (GPS)
N 57°15.748’
E 26°33.038’

 

 

Saskaņā ar Civillikuma I pielikumu Latvijas Republikā noteikts publisko ezeru un upju saraksts. Publisko upju saraksta 11.punktā noteikts, ka tajā iekļauta arī „Gauja – no Tirzas upes ietekas līdz ietekai Rīgas jūras līcī (ieskaitot posmu pa robežu) un Gaujas-Baltezera kanāls”. No augstāk minētā un Civillikuma 1102.panta izriet, ka Gauja posmā no tās iztekas līdz Tirzas upes ietekai ir atzīstama par privātajiem ūdeņiem. Tomēr tas nenozīmē, ka privāto ūdeņu īpašnieki ar tiem drīkst rīkoties pēc saviem ieskatiem. Īpašniekiem ir pilnībā jāievēro LR normatīvie akti (arī vides aizsardzības jomā).

 

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sniegusi šādu skaidrojumu: “Civillikumu pieņēma jau 1937.gadā. Jau šajā laikā Civillikuma I pielikumā publisko upju sarakstā bija iekļauta tikai daļa no Gaujas – no Lejasciema Gaujas un Tirzas satekas līdz ietekai Rīgas jūras līcī. 1992.gadā, atjaunojot Civillikuma darbību, Civillikuma I pielikums tika atjaunots 1937.gada redakcijā. (..) No minētā izriet, ka Gaujas augštece esošā Civillikuma sistēmā nav bijusi publiskie ūdeņi. Vēsturiski publisko ūdeņu institūts ir bijis cieši saistīts ar kuģošanu un koku pludināšanu. Tāpēc varētu pieņemt, ka Ministru kabinets 1937.gadā, pieņemot Civcillikumu, ir uzskatījis, ka Gauja ir derīga kuģniecībai un koku pludināšanai no Tirzas ietekas.”

 

Informācija savākta starptautiskās jauniešu iniciatīvas “RIVER reMEMBERS” ietvaros, kuru koordinē biedrība “BALTA DABA”. Vairāk par projektu: http://baltadaba.lv/aktuali/river-remembers/

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 

EU flag-Erasmus+_vect_POS

 

 

logo EEZlogo sif

 

Pasaules dabas fonda pētījums par mazo HES ietekmi (2006.g.)

Pasaules dabas fonda pētījums par mazo HES ietekmi_2006

Pasaules dabas fonda pētījums par mazo HES ietekmi (2003.g.)

Pasaules dabas fonda pētījums par mazo HES ietekmi.