Gaujas Fonds

Dažādi

Plašāka informācija par Piebalgas kultūras pieminekļiem un vēsturiskajām vietām

logo-red

Ieejot Historia.lv, vietnes saturu iespējams filtrēt pēc pagasta vai pilsētas. Lai izvēlētos Jums interesējošo pagastu, atlasiet to no augšējā kreisajā pusē (zem logo) esošās izvēlnes.

Sens ceļa posms: Paupi – Ābeļi (arī Upespaupi – Jaunzemi)

ceļi

N 57°11.059’
E 0 25°58.577’
(Norādīto koordinātu tuvumā ceļa posms saglabājies visizteiksmīgāk.)

 

Ceļa sākums saskatāms no lielceļa Jaunpiebalga – Paupi – Jēci tā labajā malā, apmēram 100m pirms apdzīvotas vietas – Paupi. Bijušā ceļa sākumu iezīmē paliels akmens. Visainaviskāk senais ceļš iezīmējās apmēram 260m no tā sākuma.

 

Kā senāko karti, kur ir izdevies saskatīt minēto ceļa trasi jāmin pēc 1911.g. uzmērījumiem 1927.g. izdoto topogrāfisko karti. Pēc šīs kartes var secināt, ka ceļam bija ne tikai lokāla rakstura nozīme, bet tas arī savienojis tagadējo Paupu apkārtnes ceļus ar ceļu tīklu Jaunzemu apkārtnē (Jaunpiebalgas, Drustu, Rēveļu virzieni). Savukārt analizējot pēc 1951.g. uzmērījumiem izveidoto topogrāfisko karti jāsecina, ka laika gaitā (visticamāk jau 20.gs. 30-tos gados, attīstoties jaunsaimniecībām un līdz ar to jauniem ceļiem) ceļa trase zaudējusi plašāku nozīmi un kalpojusi lokālām vajadzībām, konkrētai saimniecībai apsaimniekojot savus īpašumus.

 

Informāciju sagatavoja: Edgars Žīgurs
11.03.2015.

Sens ceļa posms: Paupi – Jaundrusti

ceļš

 

N 57°11.363’
E 0 25°58.151’

(Norādīto koordinātu tuvumā ceļa posms saglabājies visizteiksmīgāk.)

 

Nosacīti senā ceļa sākums un tā ainaviskākais posms meklējams ZA virzienā no Lielpaupu saimniecības gar Jēcu kalnu.

 

Kā senāko karti, kur ir izdevies saskatīt konkrēto ceļa trasi jāmin pēc 1911.g. uzmērījumiem 1927.g. izdoto topogrāfisko karti. Pēc šīs kartes var secināt, ka tas savienojis tagadējo Paupu apkārtnes ceļus ar Jaundrustu muižu un ar tās apkārtnē esošo ceļu tīklu. Ceļš vēl daļēji izmantots 20.gs. 80-tos gados, taču mūsdienās tas vietām aizaudzis vai meža tehnikas saārdīts.

 

Informāciju sagatavoja: Edgars Žīgurs
18.03.2015.

Jānēnu kapu kalns

kapi

Koordinātas drošības apsvērumu dēļ netiek uzrādītas.

 

Kapu kalns atrodas apmēram 350m no Tulijas pilskalna, apkārtnes augstākajā pakalnā. Pakalns apaudzis ar bērziem un priedēm. Senkapu teritorija apmēram 40x40m.

 

Kapu kalna teritorija stipri postīta. Tajā jau vismaz 20.gs. pirmajā pusē ierīkotas kartupeļu bedres, kā arī krietni lielāka bedre kalna centrā. Šķiet, ka postījumi kalnā turpinājušies arī nesenā pagātnē. Kalna D daļā konstatējami visai lieli rakumi, kas saistīti ar smilts ieguvi.

 

Informāciju sagatavoja: Edgars Žīgurs.
Izmantoti Cēsu vēstures un mākslas muzeja arhīva un Jaunpiebalgas novadpētniecības muzeja arhīva materiāli.

“Lejas Jānēni”

jānēni

N 57°06.699’
E 0 25°53.669’

 

Vecsaimniecība atrodas apmēram 200m uz ZA no Sila Jānēnu mājām. Par kādreizējo saimniecību vairs liecina tikai ēku pamatu vietas, atsevišķas dzīvojamās mājas koka konstrukcijas un koku stādījumi.
Sākot ar 1856. vai 1858.gadu līdz ~1871.g. šeit darbojusies skola, kuru nosacīti varētu uzskatīt par vēlākās Jāņa skolas aizsākumu. Par pirmo skolotāju šeit 3 gadus bijis Spricis Lobītis. Viņa vadīto Jānēnu skolu saukuši par „ strāpes” skolu. Skolotājs ziemu strādājis viens skolā, kā arī gājis apkārt pa mājām bērnus mācīdams. Pēc 3 gadiem Lobītis atstājis skolotāja darbu un viņa vietā nācis turpat blakus mājā dzīvojošais Andžs Dārziņš, komponista Emīla Dārziņa tēvs.

 

Informācijas avots: JM 824- Jaunpiebalgas Jāņa skolas hronika (1. burtnīca līdz 1907.g.) Sast. Emīls Buduls.
Informāciju sagatavoja: Vēsma Johansone, Edgars Žīgurs.