Gaujas Fonds

GAUJAS FONDS

2015.gada 6.janvārī Gaujas aizsardzības aktīvistu grupa kopā ar Jaunpiebalgas novada domi nodibināja “GAUJAS FONDU”.

 

Fonda statūti: šeit

 

“GAUJAS FONDA” darbi: šeit

 

Fonda mērķi:
1) rūpēties par Gaujas augšteces dabas vērtību aizsardzību;
2) rūpēties par Gaujas augšteces kultūrvēstures mantojuma izpēti un saglabāšanu;
3) veicināt iedzīvotāju izpratni par Gaujas augšteces aizsardzības nepieciešamību un panākt to aktīvu iesaisti konstatēto problēmu novēršanā;
4) apzināt un dokumentēt Gaujas augšteces dabas daudzveidību;
5) veicināt dabai draudzība tūrisma attīstību Gaujas augštecē;
6) sabiedriskā labuma darbība.

 

Fonda valde:
1. VITA ŽĪGURE, mob.tel. 29556394, e-pasts: vitazigure@inbox.lv
2. ĢIRTS BARANOVSKIS, mob.tel.26141259, e-pasts: girts.baranovskis@gmail.com
3. LOLITA ZARIŅA, e-pasts: lolita.zarina@jaunpiebalga.lv

 

Rekvizīti:

“GAUJAS FONDS”
Reģ.nr.: 40008233552
Gaujas iela 4, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125

 

Konts ziedojumiem:
LV92UNLA0050024197591
(SEB banka)

 

Fonda e-pasts: gaujasfonds@gmail.com