Gaujas Fonds

Vēsturiskās kartes

Zviedru laiku Jaunpiebalgas karte – 1681. gads

veca_2

Pēc 1911.g. uzmērījumiem 1927.g. izdotā topogrāfiskā karte

kar