Gaujas Fonds

Sens ceļa posms: Paupi – Jaundrusti

ceļš

 

N 57°11.363’
E 0 25°58.151’

(Norādīto koordinātu tuvumā ceļa posms saglabājies visizteiksmīgāk.)

 

Nosacīti senā ceļa sākums un tā ainaviskākais posms meklējams ZA virzienā no Lielpaupu saimniecības gar Jēcu kalnu.

 

Kā senāko karti, kur ir izdevies saskatīt konkrēto ceļa trasi jāmin pēc 1911.g. uzmērījumiem 1927.g. izdoto topogrāfisko karti. Pēc šīs kartes var secināt, ka tas savienojis tagadējo Paupu apkārtnes ceļus ar Jaundrustu muižu un ar tās apkārtnē esošo ceļu tīklu. Ceļš vēl daļēji izmantots 20.gs. 80-tos gados, taču mūsdienās tas vietām aizaudzis vai meža tehnikas saārdīts.

 

Informāciju sagatavoja: Edgars Žīgurs
18.03.2015.