Gaujas Fonds

“Lejas Jānēni”

jānēni

N 57°06.699’
E 0 25°53.669’

 

Vecsaimniecība atrodas apmēram 200m uz ZA no Sila Jānēnu mājām. Par kādreizējo saimniecību vairs liecina tikai ēku pamatu vietas, atsevišķas dzīvojamās mājas koka konstrukcijas un koku stādījumi.
Sākot ar 1856. vai 1858.gadu līdz ~1871.g. šeit darbojusies skola, kuru nosacīti varētu uzskatīt par vēlākās Jāņa skolas aizsākumu. Par pirmo skolotāju šeit 3 gadus bijis Spricis Lobītis. Viņa vadīto Jānēnu skolu saukuši par „ strāpes” skolu. Skolotājs ziemu strādājis viens skolā, kā arī gājis apkārt pa mājām bērnus mācīdams. Pēc 3 gadiem Lobītis atstājis skolotāja darbu un viņa vietā nācis turpat blakus mājā dzīvojošais Andžs Dārziņš, komponista Emīla Dārziņa tēvs.

 

Informācijas avots: JM 824- Jaunpiebalgas Jāņa skolas hronika (1. burtnīca līdz 1907.g.) Sast. Emīls Buduls.
Informāciju sagatavoja: Vēsma Johansone, Edgars Žīgurs.