Gaujas Fonds

Sens ceļa posms: Paupi – Ābeļi (arī Upespaupi – Jaunzemi)

ceļi

N 57°11.059’
E 0 25°58.577’
(Norādīto koordinātu tuvumā ceļa posms saglabājies visizteiksmīgāk.)

 

Ceļa sākums saskatāms no lielceļa Jaunpiebalga – Paupi – Jēci tā labajā malā, apmēram 100m pirms apdzīvotas vietas – Paupi. Bijušā ceļa sākumu iezīmē paliels akmens. Visainaviskāk senais ceļš iezīmējās apmēram 260m no tā sākuma.

 

Kā senāko karti, kur ir izdevies saskatīt minēto ceļa trasi jāmin pēc 1911.g. uzmērījumiem 1927.g. izdoto topogrāfisko karti. Pēc šīs kartes var secināt, ka ceļam bija ne tikai lokāla rakstura nozīme, bet tas arī savienojis tagadējo Paupu apkārtnes ceļus ar ceļu tīklu Jaunzemu apkārtnē (Jaunpiebalgas, Drustu, Rēveļu virzieni). Savukārt analizējot pēc 1951.g. uzmērījumiem izveidoto topogrāfisko karti jāsecina, ka laika gaitā (visticamāk jau 20.gs. 30-tos gados, attīstoties jaunsaimniecībām un līdz ar to jauniem ceļiem) ceļa trase zaudējusi plašāku nozīmi un kalpojusi lokālām vajadzībām, konkrētai saimniecībai apsaimniekojot savus īpašumus.

 

Informāciju sagatavoja: Edgars Žīgurs
11.03.2015.