Gaujas Fonds

Dižkoki

Mazpaupu dižozols

ozols

N 57°11.352’
E 0 25°58.659’

 

Ozols atrodas pie bijušās “Mazpaupu” saimniecības drupām. Tā apkārtmērs 4,9m. Apkārtmēra mērījums veikts 0,9m augstumā no zemes, jo augstāk ozols sazarojas. Dižozols ir labi saglabājies, ar skaistu zaru vainagu.

 

Informāciju sagatavoja: Edgars Žīgurs
10.02.2015.

“Lejas Krūzes” dižkļava

kļava

N 57°11.056’
E 0 25°57.998’

 

Kļava atrodas pie Lejas Krūzes saimniecības šķūņa. Tās apkārtmērs 4m. Lai gan kļavai vēl spēcīgs zaru vainags, tomēr tās stumbrs ir bojāts – manāmas plaisas un trupes pazīmes.

 

Informāciju sagatavoja: Edgars Žīgurs.
10.02.2015.

Vecpaupu dižozols

vecpaupu

N 57°10.995’
E 0 25°58.061’

 

Ozols atrodas “Vecpaupu” saimniecības pagalmā. Tā apkārtmērs 4,3m. Dižozols ir labi saglabājies, ar skaistu zaru vainagu.
Ozolu esot stādījis pašreizējās mājas saimnieces Dzintras Klapares (dz. Nedēļa) tēva (Rūdolfa Nedēļas) vecaistēvs. Tiek uzskatīts, ka pašreizējais ozola vecums ir apmēram 170 – 180 gadi.

 

Informāciju sagatavoja: Dzintra Klapare, Edgars Žīgurs
03.02.2015.

Laivaskalna dižosis

dižosis

N 57°11.491’
E 0 25°59.197’

 

Osis atrodas apmēram 40m uz A no Laivaskalna mājām, meža malā. Oša apkārtmērs 3,6m.

 

Dižosis iekļaujas 3, visticamāk, stādītu ošu rindā. Laivaskalna mājas celtas 20.gs. divdesmito gadu beigās. Iespējams, ka ap šo laiku stādīti arī oši.

 

Informāciju sagatavoja: Edgars Žīgurs