Gaujas Fonds

Par projektu

Projekts “GAUJAS ISTABA” apvieno cilvēkus, viņu idejas, enerģiju un darbus ar mērķi sniegt ieguldījumu Gaujas augšteces aizsardzībā, tās dabas daudzveidības un kultūrvēstures mantojuma saglabāšanā.

 

Projekts turpina „Jaunpiebalgas vides radošās darbnīcas” aizsākto notikumu ciklu “Samīļo Gauju!”, papildinot talku un radošo darbnīcu organizēšanu ar diskusijām, semināriem un citām vides izglītības aktivitātēm.

 

Šīs interneta vietnes mērķis ir kļūt par mājvietu informācijai, kas apkopo Gaujas augšteces dzīvi līdz mūsdienām un nodrošina tās mantojuma nodošanu nākamajām paaudzēm.

 

Sakām paldies ikvienam iedzīvotājam, kas atrada laiku un enerģiju piedalīties projekta aktivitātēs!

Īpaša pateicība upju ekspertiem Loretai un Andrim Urtāniem par neatsveramo ieguldījumu projekta aktivitāšu pilnveidošanā, atbilstoši Gaujas šī brīža vajadzībām, kā arī Vēsmai Johansonei un Valentīnai Dolmanei par  Gaujas istabai ziedotajiem foto materiāliem.

 

Pateicamies Latvijas vides aizsardzības fondam un Jaunpiebalgas novada domei par finansiālu atbalstu projekta realizācijā!

 

Uz turpmāku sadarbību!

lvaf2jpng2bdlg