Gaujas Fonds

Aktualitātes

“GAUJAS FONDA” izrādīšanās ar vienkoča laivām

Šogad izstādi – gadatirgu “Izvēlies Piebalgu!” kuplināja (un atvēsināja!) divas vienkoča laivas, kas tapušas šajā vasarā un ir vairāku “GAUJAS FONDA” vīru kopdarbs. Gadatirgus Piebalgas ostā varēja vērot gan laivas tapšanas gaitu, iegūt informāciju par vienkocēm Vidzemē un Piebalgā sendienās, aplūkot un praktiski izmēģināt laivas grebšanas darbarīkus, gan arī izbaudīt braša Gaujas laivinieka drošas rokas vadītas laivas līgano gaitu Gaujas ūdeņos.

 

Paldies SIA “Apsītes AG” par apses baļķu sarūpēšanu un Jaunpiebalgas novada domei par finansiālo atbalstu!

 

laiva

Projekts “GAUJA. MĀJVIETA. PIEBALDZĒNS.”

2015.gada jūlijā Jaunpiebalgas novadā uzsākta projekta “GAUJA. MĀJVIETA. PIEBALDZĒNS.” aktivitāšu īstenošana.

 

Projekta mērķis ir apzināt un dokumentēt Gaujmalas vecsaimniecību kultūrvides daudzveidību Jaunpiebalgas novadā, lai rastu risinājumus tās saglabāšanai nākamajām paaudzēm.

 

Projekta ietvaros 3 pieredzējuši Jaunpiebalgas novadpētnieki (Vēsma Johansone, Edgars Žīgurs un Gints Skutāns) veiks pētījumu par Gaujmalas vecsaimniecību kultūrvides daudzveidību Jaunpiebalgas novadā, liekot galveno akcentu uz šādiem vecsaimniecību  elementiem: mājvietas, dzimtas, vietvārdi, cilvēka un dabas mijiedarbība. Pētījuma laikā tiks veikti apzināto vecsaimniecību apsekojumi. Tiks fiksētas to elementu GPS koordinātes, veikta vecsaimniecībām raksturīgo elementu foto fiksācija. Pētījums tiks apkopots ikvienam pieejamā publiskā materiālā.

 

Uz veiktā pētījuma pamata tiks organizēta konference, kurā tiks prezentēti pētījuma rezultāti. Tās mērķis ir rast priekšlikumus pētījuma laikā konstatēto kultūrvēstures objektu aizsardzībai un saglabāšanai. Konferencē uzstāsies pētījuma autori, kā arī tiks pieaicināti profesionāli vieslektori par tēmām, kas saistītas ar pētījuma tematiku.

 

Pētījuma laikā iegūtie rezultāti un konferences materiāli tiks izplatīti vietējām pašvaldībām, Vidzemes kultūras organizācijām, kā arī vecsaimniecību īpašniekiem, lai panāktu viņu aktīvu līdzdalību kultūrvēstures mantojuma apzināšanā un aizsardzībā.

 

Projekta rezultātā tiks papildināta interneta vietne www.gaujasfonds.lv ar pētījuma materiāliem, kas atspoguļo Gaujmalas vecsaimniecību novietojumu pēc GPS datiem, iekļaujot tajā arī foto un teksta aprakstus.

 

Aicinām ikvienu iedzīvotāju dalīties ar informāciju par Gaujmalas vecsaimniecībām, to vēsturi, fotogrāfijām, stāstiem un citiem materiāliem. Vairāk informācijas: Vita Žīgure: mob. tel. 29230240; e-pasts: vita.zigure@jaunpiebalga.lv

 

Projekts tiek realizēts ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.

 

krasainais_logo

 

Gauja Ziedonī vai Ziedonis Gaujā

Attēls1

Pasākums “IEKLAUSIES DABĀ!”

5.aprīlis

Talka 1.aprīlī

1.aprīlis