Gaujas Fonds

Aktualitātes

Putnu vērošanas dienas Jaunpiebalgā 2.oktobrī

Dodamies vērot putnus. Ikviens ir aicināts pievienoties! Ekskursiju vadīs putnu pazinējs Elvijs Kantāns. Ģērbjamies atbilstoši laika apstākļiem. Līdzi ņemam binokļus (ja tādi ir). 2.oktobrī tiekamies plkst.10:00 pie Jaunpiebalgas novada domes. Vairāk informācijas: Elvijs Kantāns (26264611) vai Ģirts Baranovskis (26141259).

plakats_jaunpiebalga_istais-2-page-001

Gaujas fonda logo

“GAUJAS FONDAM” jauns logo!

gaujas logo

Konference “GAUJA. MĀJVIETA. PIEBALDZĒNS” 19.februārī

No pagājušā gada jūlija līdz šī gada februārim Jaunpiebalgas novadā noritēja GAUJAS FONDA īstenots projekts “GAUJA. MĀJVIETA. PIEBALDZĒNS.”, kura laikā vietējie novadpētnieki Vēsma Johansone, Edgars Žīgurs un Gints Skutāns apsekoja Gaujai tuvākās vecsaimniecības no Jaunpiebalgas novada ziemeļu robežas līdz dzelzceļa tiltam. Ir veikta seno ēku foto fiksācija, iespēju robežās apzināti tuvākie vietvārdi, dižkoki, nozīmīgi akmeņi un dzimtu stāsti.

 

Lai projekta laikā apkopotie materiāli par Gaujmalas vecsaimniecību kultūrvides daudzveidību Jaunpiebalgas novadā tiktu popularizēti plašākai sabiedrībai, 19.februārī plkst. 11.00 Jaunpiebalgas novada domes zālē notiks projekta noslēguma konference “GAUJA.MĀJVIETA. PIEBALDZĒNS.”. Plānots, ka tajā piedalīsies jau minētie vietējie novadpētnieki, kas pastāstīs plašāk par savāktajiem materiāliem, kā arī viesi no Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja, Piebalgas muzeju apvienības „Orisāre“  un citi.

 

Konferencē laipni gaidīti visi interesenti, Jaunpiebalgas un citu novadu Gaujmalas iedzīvotāji, īpaši vecsaimniecību īpašnieki, kas palīdzēja projekta īstenošanas laikā ar savu atsaucību, atmiņām, materiāliem.

 

Projekta mērķis bija apzināt un dokumentēt Gaujmalas vecsaimniecību kultūrvides daudzveidību Jaunpiebalgas novadā. Mērķi sasniegt palīdzēja Valsts kultūrkapitāla fonda un Jaunpiebalgas domes finansiālais atbalsts.

 

afiša

Vai izmantojam Gaujas resursus sakarīgi? Diskusija 28.novembrī.

Plakāts_2

Gaujas ravēšana Jaunpiebalgā!

Vai ravēšana var sagādāt prieku? Jā, ja to dara jaukā kompānijā un stāvot Gaujā!

 

pirmspec1

Notikusi kārtējā biedrības “BALTA DABA” jauniešu nodarbība starptautiskās jauniešu iniciatīvas “RIVER reMEMBERS” ietvaros. Nodarbības mērķis bija izzināt upju aizaugšanas problemātiku, kā arī upju straujteču nozīmi dabas procesos un cilvēka dzīvē.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pasākumu organizēja biedrības “BALTA DABA” jaunieši sadarbībā ar “GAUJAS FONDU” Jaunpiebalgā.

Nodarbības laikā (19.09.2015.) upju aizsardzības eksperti Loreta Urtāne un Andris Urtāns iepazīstināja pasākuma dalībniekus ar iemesliem, kādēļ upe aizaug, kādēļ ir nepieciešams augu daudzumu samazināt un citām metodēm, kā panākt straujteču atjaunošanu upē (piemēram, noteiktā sistēmā upē ievietojot akmeņus: http://gaujasfonds.lv/wp-content/uploads/2015/01/Padomi-akmenu-liksanai_corr.jpg).

3

4

Gaujā pie Jaunpiebalgas estrādes konstatējām, ka saliņa, kurai agrāk upe tecēja pa abām pusēm, faktiski vairs nav saliņa, jo ūdens vairs tek tikai pa vienu pusi. Tā iemesls bija seklākās upes daļas aizskalojums ar smiltīm un pārliekais aizaugums ar ūdensaugiem.

5

Pasākuma ietvaros mēs šos ūdens augus izravējām, tādējādi atvieglojot straumes tecējumu, panākot, ka ūdens atkal plūst abpus Gaujas saliņai. Lai atjaunotā straume neradītu krastu noskalojumus, veicām to nostiprināšanu ar akmeņiem. Tā rezultātā pie Jaunpiebalgas estrādes Gaujā atkal ir saliņa. Tagad Gauja šajā vietā izskatās un izklausās priecīgāka.

pirmspec3

Projekts “RIVER reMEMBERS” ir starptautiska jauniešu iniciatīva, kas tapusi “BALTA DABA” (Latvija) un “OPE” (Portugāle) jauniešu vides organizāciju sadarbībā. Projekta mērķis ir veicināt jauniešu aktīvu pilsonisko līdzdalību Eiropas upju aizsardzībā. Projekta galvenie uzdevumi ir nodrošināt pieredzes apmaiņu starp organizācijām par metodēm, kā efektīvi iesaistīt jauniešus upju aizsardzības aktivitāšu organizēšanā un realizēšanā; rast inovatīvas pieejas darbam ar jauniešiem upju aizsardzības projektos; veicināt jauniešu pētnieciskās un organizatoriskās prasmes un veicināt jauniešu izpratni par upju ekosistēmu aizsardzības nozīmību. Projekta ietvaros 10 jaunieši (5 katrā valstī) vecumā no 18-30 gadiem veic pētījumu par upju aizdambēšanas problemātiku, organizē vietējiem jauniešiem nodarbības, kas saistītas ar upju aizsardzību, organizē diskusijas, kā arī apkopo metodes un izstrādā ceļvedi par to, kā efektīvi un radoši jauniešus iesaistīt upju aizsardzības aktivitātēs. Projekta ietvaros abas grupas tiksies savā starpā, lai dalītos gūtajā pieredzē. Projekts norisinās paralēli Latvijā un Portugālē laika posmā no 2014.gada 1.oktobra līdz 2015.gada 1.decembrim.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

EU flag-Erasmus+_vect_POS

 

eeg