Gaujas Fonds

Visas upes klusu tecēj’,

Gauja klusu netecēj’ –

Gauja tecēj’ skanēdama,

Sidrabiņu sijādama.

 

latviešu tautasdziesma